Έτοιμο για την Τήλο το πρωτότυπο σύστημα αποθήκευσης με μπαταρίες το οποίο δοκιμάστηκε πλήρως στο Βερολίνο!!!

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα τελικά τεστ αποδοχής λειτουργίας του πρωτότυπου συστήματος αποθήκευσης μπαταριών στο κέντρο δοκιμών της Younicos στο Βερολίνο. Οι δοκιμές διήρκησαν συνολικά 2 μήνες, στο διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2016 και Μαρτίου 2017. Το πρωτότυπο σύστημα αποθήκευσης, το οποίο αποτελείται από μπαταρίες τύπου NaNiCl2 της εταιρείας FZSonick και μετατροπέα της εταιρείας IDT, χαρακτηρίζεται από προηγμένες δυνατότητες που εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία του μικροδικτύου της Τήλου, είτε ως αυτόνομο νησί είτε σε διασύνδεση με την Κω, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση εξαιρετικά υψηλή διείσδυση καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ.