Τέταρτη συνάντηση έργου TILOS (24M Meeting), Κόμο - Ιταλία, 16-17 Φεβρουαρίου 2017