Τρίτη συνάντηση έργου TILOS (18M Meeting), Σανμπερί, 29 Ιουνίου - 01 Ιουλίου 2016