Δεύτερη συνάντηση έργου TILOS (12M Meeting), Κανάρια 10-12 Φεβρουαρίου 2016