Οφέλη

> Θα αξιοποιήσουμε Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της τάξης των 11.000.000€, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πρόσθετες ιδιωτικές επένδυσεις 4.000.000€.

> Θα επιτύχουμε αυξημένα επίπεδα ενεργειακής αυτονομίας για το νησί της Τήλου, εξοικονομώντας σημαντικές ποσότητες καυσίμου και αποφεύγοντας, μέσω της αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ, ετήσιο κόστος ηλεκτροπαραγωγής στα επίπεδα των 350.000€.

> Θα παρουσιάσουμε εναλλακτική πρόταση για τη μείωση του ετήσιου κόστους ηλεκτροδότησης των νησιωτικών περιοχών που αγγίζει τα 750-800€.

> Θα ενισχύσουμε την προσπάθεια για επίτευξη των εθνικών στόχων στα πλαίσια του 20-20-20.

> Θα αναπτύξουμε και θα θέσουμε σε πραγματική λειτουργία το πρώτο παγκοσμίως έξυπνο νησιωτικό μικροδίκτυο με συμμετοχή μονάδων ΑΠΕ, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και ηλεκτρικής διασύνδεσης.

> Θα μελετήσουμε και θα προτείνουμε βέλτιστα σχήματα συνεργασίας μεταξύ αποθήκευσης ενέργειας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, σε συμφωνία με τις σύγχρονες τάσεις για αποκεντρωμένη παραγωγή.

> Θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου στήριξης υβριδικών σχημάτων και συστήματων αποθήκευσης ενέργειας.

> Θα δημιουργήσουμε νέες προοπτικές ανάπτυξης στον εγχώριο κλάδο των ΑΠΕ και θα αναδείξουμε τη δυναμική της αγοράς αποθήκευσης ενέργειας τις εθνικές προοπτικές στον τομέα.