Σκοπός

Σκοπός του ερευνητικού έργου TILOS είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός έξυπνου, καινοτόμου μικροδικτύου ηλεκτροδότησης στο νησί της Τήλου, για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια των κατοίκων της κοινότητας των Λιβαδιών (~500 κάτοικοι).

Το έξυπνο μικροδίκτυο θα βασίζεται σε υβριδικό σχήμα ΑΠΕ (αιολικά και Φ/Β) και προηγμένης τεχνολογίας συσσωρευτές, θα υιοθετεί στρατηγικές διαχείρισης της ζήτησης και θα αλληλεπιδρά με το ηλεκτρικό σύστημα Νισύρου-Κω μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρικής διασύνδεσης. Τέλος, θα ενσωματώνει πλήρως αυτοματοποιημένο λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης και επικοινωνίας.

Οι σύγχρονοι συσσωρευτές τεχνολογίας NaNiCl2 θα αποτελούν την καρδιά του προτεινόμενου συστήματος ικανοποιώντας:

  • Μέγιστη διείσδυση ΑΠΕ και υψηλά επίπεδα ενεργειακής αυτονομίας για το έξυπνο μικροδίκτυο (~100%) αλλά και ολόκληρο το νησί της Τήλου (>60%)
  • Εξαγωγές πράσινης ενέργειας προς το σύστημα Νίσυρος-Κως υπό εγγυημένους όρους
  • Ευστάθεια του τοπικού ηλεκτρικού μικροδικτύου
  • Επικουρικές υπηρεσίες προς το δίκτυο του συστήματος Νίσυρος-Κως

 

Τελικός στόχος του έργου και της κοινοπραξίας είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, πιστοποιημένης ενεργειακής λύσης, με δυνατότητα εφαρμογής σε πλήθος νησιών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργειακή αυτονομία αλλά και η βέλτιστη συνεργασία μεταξύ σχημάτων αποθήκευσης ενέργειας και ηλεκτρικής διασύνδεσης.