Ταυτότητα

Τίτλος Έργου: TILOS- Technology Innovation for the Local Scale, Optimum Integration of Battery Energy Storage
Κωδικός:

646529

CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY – H2020-LCE-2014-3

Sub call of: H2020-LCE-2014-2015

Topic: Local / small-scale storage – LCE-08-2014

Συντονιστής Έργου:

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) – πρώην Τ.Ε.Ι. Πειραιά
Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας του Περιβάλλοντος – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

logo2 el 300x119

Συμμετέχοντες: 13 συμμετέχοντες από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ιταλία, Ισπανία)
Προϋπολογισμός: Αιτούμενη Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση:  ~11.000.000€
Διάρκεια Έργου: 4 χρόνια
Έναρξη Έργου: 1 Φεβρουαρίου 2015